Νιώθεις ασφαλής ? ...Είσαι ασφαλής

Προφίλ εταιρείας

Ανέκαθεν προορισμός μας ήταν και είναι o άνθρωπος. 'Ετσι προσφέρουμε προϊόντα ικανά υα προσφέρουν λύσεις σε όλους τους τομείς ασφάλισης:

Φροντίδα για πλήρη κάλυψη στην Υγεία, τη Σύνταξη, την Περιουσία, το Αυτοκίνητο, τις Σπουδές, την Επιχείρηση ...ΠΑΝΤΟΥ! ! !

Επενδύοντας σε αυτή τη φιλοσοφία είμαστε σε Θέση να είμαστε "ΔΙΠΛΑ" στον Άνθρωπο τη στιγμή που Θα μας χρειαστεί υα του συμβουλεύσουμε για οποιαδήποτε κίνηση εξασφάλισης κινδύνου ή επένδυσης.

Παροχή συμβουλών σε υφιστάμενα ασφαλιστήρια.

Παροχή συμβουλών σε περίπτωση ζημιών.

Συνεχή υποστήριξη του ασφαλισμένου μετά την πώληση και ιδιαίτερα μετά από ζημιά. Η φιλοσοφία αυτή μας κάνει υα ξεχωρίζουμε από το σύνολο της χρηματοασφαλιστικής αγοράς γιατί είμαστε κοντά σας και μετά το συμβόλαιο (και όχι ...μέχρι το συμβόλαιο...)

Στα ποιοτικό πελατ?λόγιό μας εκτός από τους ιδιώτες ευχαριστημένους ασφαλιζόμενους περιλαμβάνονται και μεγάλες ή μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες μας εμπιστεύονται τα χρηματοασφαλιστικά Θέματα της επιχείρησης τους.

Οι ποιοτικές υπηρεσίες μας σας εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια σε σχέση αξίας προϊόντος προς το κόστος του (value for money). Ετσι διασφαλίζεται το συμφέρον του πελάτη διαχρονικά, σε προσιτές τιμές

ΚΟΝΤΑ μας η ασφάλεια αποκτά και ώς λέξη έννοια και περιεχόμενο.

Μέ λίγα λόγια : Η φιλοσοφία μας περιλαμβάνεται σε 9 ΛΕΞΕΙΣ!!!

ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ:
ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ...
...ΕΙΣΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ!!!
...ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ...ΤΙΜΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ!!!